Vrhunski predavači

preko 20 predavača i predstavljatelja

Skupu je prisustvovalo 290 registriranih polaznika!

Dvorana 81 na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

Seminar se u Programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje sa šest (6) sati. C2.2 Koncepti energetske obnove i obnovljivi izvori energije, C2.4 Alternativni oblici građenja (4), D1.1 Tehnologije građenja i opremanja, D2.1 Arhitektura i detalj (2)

 

 

Predavači

 

Prof.dr.sc. Zoran Veršić, Arhitektonski fakultet

Irena Križ Šelendić, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Jasmina Smokvina, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Mirjana Čagalj, predstavnik Hrvatske gospodarske komore

Valentina Turkalj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

Doc.art. Mateo Biluš, Arhitektonski fakultet

Prof.dr.sc. Tihomir Jukić, Arhitektonski fakultet

Prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Doc.dr.sc. Bojan Milovanović, Građevinski fakultet

Tomislav Franko, Wienerberger, d.o.o.

Doc.dr.sc. Iva Muraj, Arhitektonski fakultet

dr.sc. Jasna Jelinek, Velux Hrvatska, d.o.o.

Pred. Marin Binički, Pred. Darko Užarević, Arhitektonski fakultet

Asist. Marina Bagarić, Građevinski fakultet

Silvio Novak, Knauf-Insulation, d.o.o.

Michael Unterhofer, Schoeck

Aleksandar Terer, Profine Croatia, d.o.o.

Marin Kučiš, Alukonigstahl. d.o.o.

Antonija Mušović, AGC Flat Glass Adriatic, d.o.o.

Ante Čurko, Daikin Hrvatska, d.o.o.

Predstavnik udruge, SUPEUS

Str.sur. Mergim Gaši, Građevinski fakultet

 

Pokrovitelji

 

nZEB_logo_sudionici